KTO TY JESTEŚ- POLAK MAŁY- warsztat patriotyczny dla klas I-VI

SPYTAJ O PEŁNĄ OFERTĘ 

SPYTAJ O SZCZEGÓŁY I PRZEBIEG WARSZTATU

 

CELE I ZADANIA:

1. Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”

2. Poznanie symboli narodowych.

3. Poznanie historii Polski z okresu zaborów, odzyskania niepodległości,

4. Słuchanie wierszy, opowiadań z elementami historii Polski .

5. Utrwalenie wizerunku godła Polski

6. Utrwalenie Hymnu

7. Wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej.

8. Bogacenie słownictwa związanego z wartościami patriotycznymi.