Oferta warsztatów dziennikarskich

Monika Sawicka- z wyksztacenia dziennikarka, z wykonywanego zawodu dziennikarka telewizyjna proponuje dwa rodzaje warsztatów dziennikarskich dla uczniów SP oraz Ponadpodstawowych.
Dziennikarstwo profesjonalne.
Dziennikarstwo nieprofesjonalne- obywatelskie.
Uczestnicy warsztów w części teoretycznej poznają rodzaje środków masowego przekazu oraz poszczególne gatunki dzienikarskie
Wczęści praktycznej zajmą się jednym z najciekawszych gatunków- WYWIADEM oraz będą przeprowadzać symulowaną Sondę uliczną.
Czas trwania- 2 h zegarowe
Grupa- max 30 osoób