PATRIOTYZM DLA NAJMŁODSZYCH- SPOTKANIE WARSZTATOWOE-EDUKACYJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Zbliża się jedno z ważniejszych świąt narodowych Polski – 11 listopada.

 Wraz z nim, jak co roku, pojawia się pytanie, jak mówić o wartościach, o Ojczyźnie, o ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju do dzieci.

CELE I ZADANIA:

1. Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”- Bajka o wilku i zającu

2. Poznanie symboli narodowych.

3. Słuchanie wierszy

4. Słuchanie Polskich legend

5. Wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej.

 

 Jak uczyć dzieci wiedzy o Polsce i patriotyzmu?

Przede wszystkim uczmy dzieci miłości do Polski, zaczynając od poznawania własnych domów, własnej miejscowości i bliskich im krajobrazów. Odwiedzajmy z nimi niezbyt odległe zabytki i uczmy odpowiedniego zachowania w miejscach publiczno-kulturalnych, zaznajamiajmy z rodzinnym folklorem i tradycjami.

Z bardziej poważnych rzeczy, uczmy je polskich symboli narodowych: hymnu, barw, godła. Mówmy o najważniejszych rzekach, miastach i ich zabytkach.